Nyheder
0

Kritisk fokus på videnskabs­journalistik

To aktuelle artikler i Magisterbladet tager fat i vores samspilsramte smertensbarn, som snart nærmer sig teenagealderen:

Kritisk videnskabs­journalistik i krise
af Pernille Siegumfeldt
http://magisterbladet.dk/news/2014/marts/kritiskvidenskabsjournalistikikrise

Seriøs videnskabsjournalistik i krise
af Pernille Siegumfeldt
http://issuu.com/magisterbladet/docs/magisterbladet0314
(Blad hen på side 12, det er én af de der smarte platforme, som skal ligne papirudgaven, men som mest er irriterende at arbejde med)

0

Generalforsamling 24. marts 2014

Mandag d. 24/3 er der generalforsamling i Danske Videnskabsjournalister.

Experimentarium cityDet foregår på Experimentarium City, Trangravsvej 10-12, 1436 Kbh. K (dvs. IKKE i Hellerup!), kl. 17.30.

I dagens anledning holder Experimentarium City åbent for deltagere til generalforsamlingen inden selve mødet. Dvs. at man som deltager kan besøge udstillingen inden vi går i gang.

Danske Videnskabsjournalister står for mad og drikke til arrangementet. Derfor vil vi gerne høre fra dig, om du kommer til mødet senest 21. marts til Marianne: moeller_marianne@hotmail.com.

Ved øvrige spørgsmål kontakt formand Jens Degett, jens@degett.org eller tlf. nr. 2784 6500.

Undervejs vil vi også få lejlighed til at høre om DV’s planer for sommerens ESOF konference i København, der finder sted 21-25. juni 2014.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Forelæggelse af revideret regnskab

5: Præsentation af budget for 2014, herunder fastsættelse af kontingent

6: Indkomne forslag: Deadline er 17. marts. Sendes til jens@degett.org

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer (se neden for)

8: Valg af revisor

9: Eventuelt

Vedr. pkt.7, Valg til bestyrelsen:

Det står alle frit for at opstille såfremt man ønsker det. Kontakt gerne Jens Degett for yderligere oplysninger.  Alle valg er for et år. Af den nuværende bestyrelse stiller alle op undtagen Morten Busch fra Experimentarium. Det vil også være muligt at stille op til valg til bestyrelsen på selve mødet. Vi holder formøde for potentielle bestyrelseskandidater en halv time før selve mødet. Alle kandidater præsenterer sig kort før valget.

Find vej til Experimentarium her - og tag ikke til Hellerup :-)

Vel mødt til en hyggelig aften med gode kolleger.

Hilsen bestyrelsen

0

Corporate branding er rykket ind på universiteterne

Pressemeddelelse fra DV

”Universiteterne bør fokusere på formålet med formidlingen: At få gjort videnskab til en del af den offentlige debat”
Anker Brink Lund

På et fagligt symposium den 4. marts diskuterede 120 videnskabsjournalister og videnskommunikatører vilkårene for at kommunikere forskning og fremme dialog mellem forskere og samfund.

Hent pressemeddelelsen i pdf
DV Pressemeddelelse 5 marts 2014

Symposiet bar titlen ”Videnskabsformidling eller Spin” og var arrangeret af Danske Videnskabsjournalister i samarbejde med TV2 og Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV).