Nyheder
0

Kampen om/for fagligheden

“Vi er ikke en organisation for videnskabsformidlere, der arbejder for universiteter, organisationer og virksomheder. Vi er journalister, ikke PR-folk, og EUSJA skal ikke involvere sig i EU-projekter, hvor journalisterne bliver gidsler, som udfører PR-opgaver”.

Sådan lyder det fra mange kolleger i DV’s europæiske søsterorganisationer, og diskussionen var intens på EUSJA’s årlige generalforsamling i Stockholm sidste lørdag. Siden sidste generalforsamling har tre organisationer trukket sig ud af EUSJA, angiveligt fordi de mente, at der var kommet for meget fokus på kommunikation på bekostning af journalistikken. Det drejer sig om Swiss Association of Science Journalism, Dutch Association for Science Journalism and –communication og The Association of British Science Writers.

EUSJA 2015

EUSJA vil nu gøre en stor indsats for at tydeliggøre fordelene – for alle parter – ved at bevare rummeligheden over for begge grene af faget. Én af de tyske organisationer overvejer også at trække sig ud, og mange frygter en svækkelse, der i sidste ende vil gå ud over både frafaldne og overlevende.

EUSJA vil desuden være meget påpasselig mht. at sikre, at deltagelsen i EU-projekterne reelt kommer til at fremme den offentlige debat om videnskab. Balancegangen mellem journalistik og kommunikation er svær, og debatten havde mange lighedstræk med dengang bølgerne gik højt i Dansk Journalistforbund af samme grund.

Valget står mellem at lade kommunikatørerne sejle i deres egen faglige sø – eller at holde fast i en fællesnævner, det rummer begge grupper. Det er forståeligt, at man i nogle europæiske foreninger gerne vil sikre en kritisk og uafhængig journalistik, men det skal lige med, at mange journalisters løn i sidste ende kommer fra store kapitalfonde og at redaktøren får sin løn for at være gatekeeper. Spørgsmålet er således: Giver det mening at tale om uafhængighed, hvis den eneste, der kan leve op til det, er den annoncefri blogger?

Debatten vil fortsætte, uanset de organisatoriske forhold, men på ét punkt er alle enige: Videnskabsjournalistikken har haft bedre vilkår.


Det gælder for resten også medierne. Helt tilfældigt opdagede jeg efter det første døgn i Stockholm, at 2. etage på hotellet vrimlede med folk, som deltog i en konference om den digitale fremtid, i regi af ”World Association of Newspapers and News Publishers”. Jeg henvendte mig til to af dem, som viste sig at være fra Århus…
Vi blev enige om, at det var et absurd eksempel på bad timing – var vi dog bare faldet i snak i baren dagen før.

Læs mere om EUSJA på www.EUSJA.org

Jesper Madsen

0

DVs formand i EUSJAs board

EUSJA’s generalforsamling i Stockholm 21. marts betød ikke nye hoveder i bestyrelsen, da ingen var på valg. Og dog – i oktober sidste år blev vores egen formand, Jens Degett, optaget i bestyrelsen med mandat til at stå for fundraising fremover, og på generalforsamlingen blev han desuden udpeget som kasserer.

Johanne Martinez-Schmitt deltog for første gang – hun blev i december ansat i en ny funktion, hvor hun har til opgave at fungere som ”Executive Secretary and EU Project Officer”, altså tage sig af det administrative ifm de EU-projekter, EUSJA er involveret i.

EUSJA GA 2015

Der er flere fordele ved vores medlemskab af EUSJA (for medlemmer af DV). Vi har flere gange om året mulighed for at deltage i studieture til europæiske forskningsinstitutioner til en ganske rimelig pris. Her får man lejlighed til at snakke med dedikerede forskere og teknikere – en god afveksling fra pressemøder om lignende emner, da man ikke er omgivet af konkurrerende medier.

Både på studieturene og ved de internationale arrangementer, DV er med i (fx ESOF) er der rig mulighed for at netværke med kolleger fra andre lande, som måske interesserer sig for de samme skæve nicher inden for videnskaben som én selv.

Og sidst, men ikke mindst, er vi via EUSJA med i et internationalt samarbejde om at sikre og forbedre vilkårene for oplysning og debat om videnskab.

Læs mere om EUSJA på www.EUSJA.org

Jesper Madsen

0

Generalforsamling 2015 i København

Danske  Videnskabsjournalister indkalder til Generalforsamling:
18 marts 2015 kl 17:30 på forlaget Praxis, Ny Vestergade 17, 1471 København K.
Her arbejder DV medlem Sine Zambach, som vil introducere med en kort historie om forlaget. Der bliver serveret sandwichs og en enkelt øl eller to. Medlemmer, som vil kandidere til bestyrelsen må meget gerne komme en halv time før.

Af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer skal man tilmelde sig til formanden Jens Degett på jens@degett.org senest søndag den 8/3.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Valg af referent
3: Formandens beretning
4: Forelæggelse af revideret regnskab
5: Præsentation af budget for 2015, herunder fastsættelse af kontingent
6: Indkomne forslag
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
8: Valg af revisor
9: Præsentation af World Conference of Science Journalists 2017.
9: Eventuelt