Tale til March for Science – 22 April 2017

Af Jens Degett

Over hele verden samles mennesker i dag for at fortælle at de støtter viden, fornuft og stræben for en bedre forståelse af verden.

For bedre sundhed

For bedre livskvalitet

For bedre miljø

For bedre information om verden omkring os

For bedre sikring mod globale klimaforandringer

Mod ulighed, mod fanatisme, mod krig, mod fattigdom

Postmodernister har fastslået, at der ikke findes absolutte sandheder, og det er også rigtigt – men hvis man taber en tung genstand så falder den stadig til jorden. Tyngdekraften er lige som alle andre naturlove 100% demokratiske, men selv om vi nu ved at tyngdekraften kan bøje tid og rum, er det stadig den samme kraft, der får en sten til at falde til jorden.

Mere viden kan give os dybere indsigt, men det betyder ikke at vi kan se bort fra den grundlæggende viden vi allerede har. Viden er ikke noget vi har råd til at kaste bort.

250 år før Kristi fødsel udregnede den ægyptiske matematiker Eratosthenes jordens omkreds med 66 kilometers nøjagtighed, senere beregnede han afstanden til solen med mere end 99% nøjagtighed. Men biblioteket i Alexandria blev siden brændt af, og vigtig viden blev glemt i mere end 1700 år før Christoffer Columbus tog ud for at opdage verden.

Historien fortæller os at dumhed, fanatisme, grådighed og politisk opportunisme kan få overtaget og få os til at glemme vigtig viden, som er grundlag for hele samfundets udvikling i tusinde år. Det er derfor, der er en god grund til at vi er her i dag!

Det er nemt at tage alle bekvemmeligheder vi omgiver os med for givet – vores medicin, vores mobiltelefoner, nanomaterialer, elektriske biler og computere. Vi behøver ikke at vide, hvordan det fungerer, men vi bruger teknologi hele tiden og det øger vores livskvalitet, livslængde og muligheder for at gøre ting, som ikke var muligt for bare få år siden.

Vi lever i en fantastisk verden, men med sociale medier, hvor alle kan mene hvad de vil. Men når politikere, og interessenter bevidst manipulerer med viden i det offentlige rum kan det være svært at orientere sig om hvad der er rigtigt og forkert. Når eksperter siger vi skal vaccinere vores børn, hvem siger de har ret? Og hvem siger, at det er så slemt at de fleste danske svin er inficeret med antibiotikaresistente stafylokokker.

Det er ikke noget man kan afgøre ved at følge de sociale medier. Men hvem skal så fortælle os, hvad der er op eller ned. Rigtigt eller forkert? Jo vi har public service, Danmarks Radio og TV 2. Men gør de noget for at informere os?   Har de en autoritet som sandhedens vogtere, der informerer os om videnskabens nyeste landvindinger, og hvad der er rigtigt – halve sandheder eller bevidst misinformation.

Nej det er ikke det de føler de er sat i verden til. Det er underholdning, kultur og nyheder om politik, vind og vejr.

Ikke lige som i Sverige hvor vetenskabsradion fortæller 3×5 minutter morgennyheder om videnskab. I den danske medieaftale fra 2015 står videnskab kun nævnt en enkelt gang, mens kultur er nævnt flere gange, end der er sider i hele Medieaftalen. Medieaftalen er lige nu ved at blive genforhandlet.

Men hvorfor erkender man ikke at det er viden kongeriget Danmark skal leve af?

Hvorfor er det kulturministeriet der udpeger Danmarks Radios bestyrelse?

Hvorfor kan Forskningsministeriet ikke få så meget som et enkelt medlem i bestyrelsen? – Det ville ikke koste noget at lave denne ændring.

Jeg siger bare at når myndighederne totalt har tabt kontrollen med HPV vaccine i Danmark, så er det ikke vaccinens skyld. Nej det er medierne som har mistet deres troværdighed, så ingen ved hvad de skal tro længere. Vi har brug for viden og dygtige folk til at formidle. Ikke overfladisk underholdning og politisk selvpromovering.

Viden er noget vi alle har brug for uden viden og videnskab går samfundet økonomisk og udviklingsmæssigt i stå. Ved statsbankerotten i 1813 udtalte kong Christian den Sjette ”Godt nok er vi fattige, men vi behøver ikke også at være dumme”, hvorefter han indførte uddannelsespligten i Danmark. Det satte en udvikling i gang som gjorde 1800 tallets guldalder muligt, ellers kunne vi sagtens være endt som et meget fattigt og tilbagestående land i Europa.

Når politikerne skærer ned på uddannelse og forskning, så sparer de ikke nogen penge. Viden er den eneste bæredygtige ressource man kan investere i. Det har vi grund til at demonstrere i for dag.

Jens Degett

About berit